Contact

Puteți lua legătura cu noi astfel

Europharm Distribuție

Comenzi: www.EphTop.ro

Email: eph.distributie@eph.ro

Telefon: +40 21 302 8 100

Raportarea Evenimentelor Adverse: +40 21 302 8 888

Sediu social Brașov

Brașov, Str. Ionescu Crum, Nr. 1, Turnul 1, et. 1, Jud. Brașov,

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/3087/1994, C.I.F. RO6567900,

Capital social subscris și vărsat 58.393.177,20 RON;

Tel.: +40 21 302 80 100

Fax: +40 268 307 522

Sediul București

Connect Business Park, Clădirea C1, etaj 2,

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, Sector 2, București Cod postal: 020337

Tel: +4021 302 8 100

Fax: +4021 302 8 123

Centrul Logistic Chitila

Chitila Logistic Park

Str. Rudeni nr. 93, Clădirea CHIT1,

Unitatea A+B1a, Chitila, Județul Ilfov

Tel: +4021 302 8 100

Fax: +4021 302 8 123

Depozit Central Chiajna

Cefin Logistic Park, Str. Italia nr.1 – 7,

Depozitul 1, Rampele: N24-N26 si S19-S22

Comuna Chiajna, Județul Ilfov.

Tel: +4021 302 8 100

Fax: +4021 302 8 123

Esti client Europharm distribuție?

Dorești să lansezi o comandă online?

Europharm Distribuție în țară

Baia Mare

Str.Mărgeanului 9, Cod Poștal 430014

Cluj

Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, Nr. 4 – 5, Cod Poștal 400058

Craiova

Str. Silozului, nr. 13, Corp C1, parter, com. Carcea, jud. Dolj, Cod Poștal

Galați

Str. Regiment 11 Siret, Nr.37B, Et.3-4, Cod postal 800312

Iași

Sos. Păcurari 151, Corp E1, Iași, Cod Poștal 700522

Sibiu

Str. Pictor Nicolae Brana, nr. 87, Cod Poștal

Suceava

Str. Universitatii, nr. 42,  etaj 3, ap. 7, cod postal 720228

Timișoara

Str. Mareșal Constantin Prezan Nr.142, Cod Poștal 300695