Termeni si condiții

LIPSA GARANȚIEI 
Proprietarul acestui site nu consideră materialul de pe acest site ca fiind corespunzător sau disponibil pentru utilizare în alte locații. Cei care aleg să acceseze acest site din alte locații, o fac din proprie inițiativă și raspund conform legislației locale, dacă și în masura în care legile locale sunt aplicabile.

Acest website a fost proiectat în mod expres pentru a furniza publicului larg informații despre proprietarul site-ului, serviciile și produsele sale.
Proprietarul acestui site depune eforturi considerabile pentru actualizarea website-ului, dar nu iși asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce privește acuratețea și corectitudinea informațiilor. Proprietarul acestui site iși declină orice răspundere legată de acuratețea, exhaustivitatea sau utilizarea acestor informații, precum și în ceea ce privește actualizarea acestora. Materialele sunt oferite „ca atare” fara nici un fel de garanție, implicită sau explicită.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 
Toate materialele de pe acest site sunt proprietatea Europharm Holding SA sau acestora li s-a acordat dreptul de a utiliza asemenea materiale, cu excepția cazului cand s-a stabilit în mod specific altfel. Reproducerea unor parți sau a întregului conținut, sub orice formă, este interzisă în alte moduri decât cele conforme cu urmatoarele acorduri.

Licența de a copia pentru uzul personal
Puteți citi, vizualiza, imprima si descarca materialul din aceste pagini strict pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial.

Licența de a recopia pentru scopuri limitate
Puteți recopia materialul pentru o terță parte individuală, strict pentru informatia personală, dar numai dacă:
i) menționați pagina web ca sursă a materialului. Trebuie să includeți această informație precum și adresa web în copia materialului;
ii) informați terță parte ca aceste condiții i se aplică de asemenea și că acestea trebuie respectate.
Această licență de a recopia nu permite includerea materialului sau a oricarei părți din el în orice altă lucrare sau publicație, fie în formă de copie pe hard, electronică ori de altă natură. În special (dar fară limitare) nici o parte a acestui site nu poate fi distribuită sau copiată în vreun scop comercial.
Nici o parte a acestui site nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau într-un alt tip de sistem electronic de înregistrare.

Indiferent dacă este specificat sau nu, mărcile de înregistrare, dispozitivele, mărcile de servicii si logo-urile expuse pe acest site aparțin proprietarului acestui site, partenerilor comerciali ai acestuia sau altor terțe părți.
Nimic din ceea ce este conținut în acest site nu poate fi subînteles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, vreo licență sau drept în baza unui patent, marcă de înregistrare sau drept de autor apartinând proprietarului acestui site sau ale oricărei terțe părți.

Utilizarea informațiilor, protecția datelor și confidențialitatea pe internet
Europharm Holding SA se preocupă de asigurarea confidențialității datelor care pot conduce la identificarea vizitatorilor care accesează website-urile sale, iar protejarea confidențialității este extrem de importantă pentru noi. Cu toate acestea, nu uitați că securitatea informațiilor transmise prin intermediul internetului nu poate fi garantată.

Proprietarul acestui site va asigura utilizatorilor dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.

Folosirea adreselor IP 
O adresă IP (Internet Protocol) este formată dintr-un set de cifre și litere care este alocat în mod automat computerului dvs atunci cand vă logați la furnizorul dvs de internet sau prin reteaua locală a organizației dvs (local area network – LAN) sau wide area network (WAN).
Este posibil să folosim adresele IP pentru a identifica utilizatorii site-ului nostru atunci când considerăm necesar să instituim complianța cu termenii de utilizare ai site-ului sau să ne protejam serviciul, site-ul sau utilizatorii.

CONEXIUNI HIPERTEXT (link-uri)
Anumite conexiuni hipertext vă vor conduce la site-uri care nu se află sub controlul proprietarului acestui site. Activându-l pe oricare dintre ele, veți părăsi site-ul.

Proprietarul acestui site nu iși asumă răspunderea pentru conținutul oricăror terțe site-uri către care există conexiuni hipertext și nu raspunde sau garantează (expres ori implicit) pentru informațiile conținute în asemenea site-uri.
Proprietarul acestui site nu are control asupra naturii și conținutului unor asemenea site-uri și nu recomandă aceste site-uri, informațiile pe care le conțin și nici produsele sau serviciile oricărei terțe părți. În special, aveți în vedere faptul că prin descărcarea programelor de computer din anumite site-uri, riscați să violati legea dreptului de autor și să introduceți viruși de calculator în propriul dumneavoastră sistem.

FOLOSIREA INFORMAȚIILOR
Comunicațiile de la utilizatori (altele decât informațiile personale, care sunt acoperite de Politica dreptului la Confidențialitate) sunt tratate ca neconfidențiale și ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informațiile în orice scopuri, incluzând reproducerea și publicarea, precum și utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu întrebari, comentarii, sugestii sau alte informații de acest tip, în legatură cu conținutul unui material, aceste informații vor fi considerate drept non-confidențiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligație legată de asemenea informații, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica și distribui informațiile respective fără nici o restricție. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul și tehnicile menționate în aceste informații.

ACORDUL UTILIZATORULUI 
Prin folosirea oricaror mijloace automate de transmitere a informației (i.e: opțiuni de genul „sunt de acord”, „ok”, „trimite”, etc), utilizatorul confirmă că a citit și înteles prezenta Declarație Legală și că este de acord cu continutul acesteia. Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul aceasteia, utilizatorul este rugat să se adreseze la Declarație Legala și că este de acord cu conținutul acesteia. Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul aceasteia, utilizatorul este rugat să se adreseze la telefon 0040 21 302 81 00.

JURISDICȚIA 
Termenii, condițiile și conținutul acestui site vor fi guvernate de legea română.

Proprietarul acestui site este:  EUROPHARM HOLDING S.A.

Brașov, Str. Ionescu Crum nr 1, Jud. Brașov, Romania

J08/3087/1994; C.I.F. RO6567900

Capital social 58.393.177,20 RON