Declaraţie de calitate

Prin implementarea şi respectarea sistemului de asigurare a calităţii, avem următoarele obiective:

  • câştigarea încrederii clienţilor prin serviciile oferite şi reputaţia organizaţiei;
  • adaptarea la cerinţele clienţilor şi găsirea soluţiilor de afaceri reciproc avantajoase;
  • contribuirea la creşterea accesibilităţii la tratament a pacienţilor prin portofoliu de produse, prin acoperirea naţională şi prin parteneriate cu clienţii şi furnizorii noştri;
  • asigurarea complianţei cu cerinţele legislative, cu Ghidul de Bună Practică de Distribuţie şi cu cele ale Sistemului de Management al Calităţii implementat în Europharm Distribuţie, în desfăşurarea activităţii fiecăruia dintre noi;
  • dezvoltarea unei echipe competente orientată spre înaltă performanţă, încurajarea corectitudinii şi eticii în întreaga noastră activitate, crearea unui climat de muncă orientat spre calitate;
  • creşterea permanentă a eficienţei activităţii de distribuţie;

În pozitia de Director General, este responsabilitatea mea să orientez compania spre creşterea cifrei de afaceri şi stabilitate financiară, să creez și mai ales să mențin unui mediu care să promoveze şi să respecte sistemul de asigurare a calităţii.

Prin urmare, am grupat activităţile sistemului de asigurare a călităţii în  Manualul Calității, în Proceduri, în Declaraţia de Calitate, precum şi în toate celelalte documente ale sistemului de calitate, instrumentele de bază în activitatea noastră zilnică orientată spre calitate.

 

Director General
Europharm Holding SA